fbpx

Problem med visdomständerna?

Visdomständerna sitter allra längst bak i käken. Till skillnad från de övriga tänderna växer visdomständerna ut först i 18–25-årsåldern. Oftast växer de ut utan problem, men för vissa kan visdomständerna orsaka problem, smärta och inflammation. Då behövs det tandläkarvård.

Varför kan det bli problem med visdomständerna?

Processen med att visdomständerna växer ut och tar sin plats i tandraden ser olika ut för olika personer. Många märker inte av den så mycket, medan andra får problem med tandvärk, inflammationer och tandskador. När det uppstår problem med visdomständerna kan det bero på några olika saker.

 • Brist på plats i tandraden. Visdomständer växer ut sist av alla tänder och kan därför orsaka problem i tandraden när de tränger fram. Visdomstanden kan till exempel tränga mot närliggande tänder eller krocka med roten på en annan tand. Det kan även hända att visdomstanden växer ut snett, eller rent av horisontellt, och skadar tanden intill.
 • Inflammation kring visdomstanden (pericoronit). Växer visdomstanden ut långsamt kan det bildas fickor runt tanden där det samlas bakterier. De bakterierna kan orsaka en akut inflammation med smärta och en svullen kind. Inflammationen kan även orsaka feber och problem med att gapa. Eftersom det rör sig om en bakterieinfektion kan infektionen sprida sig ned i halsen och leda till andningssvårigheter. Det är därför mycket viktigt att du söker vård om det uppstår en inflammation runt visdomstanden.
 • Karies. Visdomständerna sitter längst in i käken och kan vara svåra att rengöra. Det kan med tiden leda till ett hål i tanden (karies). Det kan vara svårt för tandläkaren att komma åt visdomständerna. Om det blir för problematiskt att laga tanden blir alternativet att ta bort den helt eftersom den kan orsaka mer problem med tiden.
 • Cystor. Tandkronan i en visdomstand som inte växt ut har en hinna runt sig. Den hinnan kan få vätskefyllda blåsor, så kallade cystor. De här cystorna kan göra att det blir trångt kring visdomstanden. Både mot de andra tänderna och nedåt käkbenet. Problem med cystor kring visdomstanden kan leda till smärta och svullnad kring tanden, kinden och även runt örat eller ned mot halsen. 

Hur går behandling av visdomständer till? 

Om en visdomstand orsakar smärta tar tandläkaren i regel bort den. Antingen med en tång eller genom att tanden opereras bort. Vilken metod som är lämpligast beror i regel på hur mycket av visdomstanden som har växt ut. Tången används om tanden har växt ut så pass mycket att tandläkaren kan få grepp om den. Att operera bort tanden görs bara om den inte har växt ut tillräckligt eller om tanden ligger på ett sätt som gör det svårt att dra bort den med en tång.

Om visdomstanden har växt upp mot en närliggande tand och skadat den kan det vara bättre att ta bort den skadade tanden istället. Då kan visdomstanden växa upp och ersätta den skadade tanden.

Ibland kan det vara bättre att låta visdomstanden sitta kvar så länge den inte orsakar någon infektion. Med åren hårdnar käkbenet och visdomstanden kan sitta djupt och vara svår att få loss. Därför kan det vara bättre att låta den sitta kvar hos äldre personer.

Om du behöver ta bort en problematisk visdomstand så får du lokalbedövning och smärtlindring. Lider du av tandvårdsrädsla kan du även få lugnande medicin som underlättar för dig. Om tandläkaren behöver sy efter att ha tagit bort din visdomstand får du återvända efter cirka en vecka för att ta bort stygnen.

Eventuellt kan tandläkaren skriva ut en antibiotikakur för att undvika infektioner efter ingreppet. Du kan även få antibiotika innan ingreppet om tanden är inflammerad.

Efter behandlingen

Det är bra om du väntar några timmar med att äta eller dricka efter ingreppet. Sitter bedövningen i är det lätt hänt att du råkar bita dig i munnen av misstag. 

Efter att du har tagit bort en visdomstand kan du känna dig öm och svullen i några dagar efter ingreppet. Det underlättar om du tar smärtstillande medel. Du kan även känna blodsmak i munnen i några dagar efter ingreppet men det går över när såret efter tanden läker.

Det är viktigt att du har en god munhygien efter ingreppet så att du undviker infektioner och komplikationer. Din tandläkare kommer att upplysa dig om hur du ska ta hand om din munhälsa efter att du har tagit bort visdomstanden.

När ska jag söka vård?

Om du känner av smärta eller andra problem med visdomstanden bör du uppsöka en tandläkare för att få en bedömning om vad som är bäst att göra. Du bör dock söka vård direkt om du upplever några av de här symtomen:

 • Svullnad kind kring visdomstanden
 • Feber
 • Svårt att gapa
 • Svullnad som sprider sig nedåt halsen

Om du besöker tandläkaren regelbundet kan din tandläkare röntga din mun och se hur dina visdomständer ser ut och hur de växer fram. Det gör att det blir lättare att förutse eventuella problem med dem.

Hur kan du lindra en värkande visdomstand?

En visdomstand som orsakar smärta behöver tas bort. Du kan även själv lindra smärtan innan det är dags för att ta bort tanden. Här är några knep som underlättar fram till dess att tandläkaren hjälper dig.

 • Smärtstillande medel. Värktabletter som innehåller ibuprofen lindrar inte bara smärtan i tanden, de hjälper även att minska inflammationen i tandköttet. Du kan även använda en lokalbedövande salva som du smörjer på området du har ont i.
 • Kyla. Du kan lindra smärtan genom att lägga is i en handduk och hålla mot käken. Du kan även använda en kylpack om du har tillgång till det. Håll isen/kylpacken mot käken i intervaller om cirka 15 minuter.
 • Saltvatten. Salt har en bakteriedödande effekt. När du sköljer munnen med saltvatten motverkar det bakterierna som orsakar inflammationen och värken. Du gör enkelt en saltvattenlösning genom att röra ned några teskedar salt i ett glas med kokt vatten. När saltvattnet har svalnat sköljer du munnen med det i några minuter 2–3 gånger om dagen.


Har du några andra frågor kring problem med visdomständerna eller vilken vård du behöver kan du kontakta oss.