fbpx

Vad du behöver veta om mjölktänder

När det kommer till våra tänder är människan en så kallad difyodont. Det innebär att vi får två uppsättningar tänder under livet. Den första uppsättningen är mjölktänderna som kommer fram under barnets första levnadsår. Efter några år ersätts mjölktänderna av de permanenta tänderna.

Så här går det till när barn får sina mjölktänder och så här tar du hand om barnets första tänder.

Vad är mjölktänder?

Mjölktänder är människans första uppsättning av tänder. Både mjölktänderna och de permanenta tänderna bildas redan i fosterstadiet. Det som senare ska bli tänder kallas för tandanlagen och finns i käkbenet redan innan födseln. Från början är det bara en samling med celler, men med tiden mognar de till emalj och dentin (det som tänderna består utav).

Barn föds vanligtvis utan tänder och de första mjölktänderna kommer oftast när barnet är 6–12 månader gammalt. Mjölktänderna är anpassade till att passa i barnets lilla mun. De är också vitare än de permanenta tänderna, vilket troligtvis är orsaken till varför de kallas för mjölktänder.

Totalt sett får ett barn 20 mjölktänder med 10 vardera i över- och underkäken. Mjölktänderna kan sitta glest och ojämnt i barnets mun, men det rättar i regel till sig med tiden när barnet växer och fler tänder fyller på.

När kommer de första mjölktänderna?

Vanligtvis kommer de första mjölktänderna när barnet är 6–7 månader gammalt, men det kan hända att de inte börjar bryta fram förrän vid 1 års ålder. Det här varierar mellan olika barn. Har det inte kommit fram några tänder vid 18 månaders ålder ska en tandläkare kontaktas för att ta reda på varför mjölktänderna dröjer.

Oftast är det två framtänder i underkäken som kommer först. Sedan följer två framtänder i överkäken. Kindtänderna brukar dyka upp kring ett och ett och ett halvt års ålder. Barnet har i regel fått alla sina mjölktänder vid tre års ålder.

När mjölktänderna bryter fram kallas det för tandsprickning. Det kan märkas på att det börjar klia i munnen och att barnet dreglar lite mer. Det är inte ovanligt att barnet börjar stoppa händerna och leksaker i munnen. Du kan lindra barnets tandsprickning genom att ge barnet en bitring att tugga på. Du kan också massera barnets tandkött med ett rent finger eller en mjuk liten tandborste.

Andra tecken på att en mjölktand är på väg att bryta fram är att tandköttet är rött och svullet och att barnet kan vara lite irriterat och sover sämre.

När mjölktänderna lossnar för att ge plats åt de permanenta tänderna

När barnet är mellan 5 och 7 år gammalt brukar mjölktänderna börja lossna för att ge plats åt de permanenta tänderna. De permanenta tänderna utvecklas under mjölktänderna. När de börjar röra sig uppåt löses mjölktandens rötter upp. Då börjar mjölktanden att vicka tills den slutligen lossnar. Det som vi brukar kalla för att barnet har en lös tand.

Först brukar framtänderna i underkäken lossna följt av framtänderna i överkäken. Bakom de sista mjölktänderna växer de fyra första permanenta kindtänderna fram, de så kallade sexårständerna. De permanenta tänderna brukar ha ersatt mjölktänderna när barnet är mellan 9 och 13 år. Då ska barnet ha fått sammanlagt 28 permanenta tänder. Senare i livet kommer även de så kallade visdomständerna längst bak i tandraden, vilket gör att vi som vuxna kan ha upp till 32 tänder.

De permanenta tänderna kan se stora ut i barnets mun jämfört med mjölktänderna. De ska vara större så att de passar in i det växande ansiktet.

Det är viktigt att upptäcka de nya tänderna som ersätter mjölktänderna eftersom ytan inte är helt färdigbildad på dem. För att undvika karies är det viktigt att börja borsta framför allt de gropiga kindtänderna tidigt och hålla dem rena.

Första tandläkarbesöket

Vid ungefär tre års ålder kallas alla barn till tandvården för en undersökning av tänderna. Det är för att kontrollera att tänderna växer fram som de ska, men även för att barnet ska bli bekant med tandvården och känna sig tryggt där.

Barn kallas regelbundet till undersökningar hos tandvården. Vid undersökningen räknar tandläkaren barnets tänder och undersöker bland annat om:

 • Det saknas några tänder
 • Det är för många tänder
 • Tänderna stöter på några hinder när de bryter fram
 • Det är något problem med tandens form eller mineralisering

Det är mycket lättare att behandla eventuella problem med tänderna om de upptäcks tidigt. Ibland kan tandläkaren till exempel behöva ta bort en mjölktand för att den nya permanenta tanden ska kunna växa fram som den ska.

Problem med tandutvecklingen

När de permanenta tänderna ersätter mjölktänderna kan vissa problem uppstå, till exempel:

 • Problem med hörntänderna, till exempel att tanden inte växer ut av sig själv, att det inte finns plats för den eller att den växer fram på fel plats
 • Att en hörntand trycker på en intilliggande tand och orsakar skador. Då kan det behövas en tandreglering.
 • Tandreglering kan också behövas för att minska tandluckorna i tandraden
 • Att barnet har en tand för mycket. Det kan bero på att det har bildats för många anlag till permanenta tänder. En extra tand är vanligast mellan framtänderna i överkäken. Om den extra tanden inte stör tändernas utveckling kan den få sitta kvar, annars tas den bort som en vanlig tand.
 • Cirka ett av tio barn får inte alla sina permanenta tänder. Vilken lösning som är bäst för att ge barnet ett bra bett som låter det tugga som det ska varierar från fall till fall.
 • Dubbeltänder bland de permanenta framtänderna. Om den ska behandlas är oftast en utseendefråga. Är dubbeltanden skadad behöver den dock tas bort.

Hur du vårdar mjölktänderna

Även om barnet kommer att tappa sina mjölktänder är det viktigt att sköta om dem. Mjölktänderna är tunnare än de permanenta tänderna och därmed känsligare för karies. Det är dessutom bra att få in en tandvårdsrutin så tidigt som möjligt så att det blir naturligt och tryggt för barnet att ta hand om sina tänder.

 • Börja borsta barnets tänder med en fluortandkräm för barn från att den första tanden kommer fram. Borsta på ett mjukt och lekfullt sätt så att barnet får en bra känsla av tandborstningen.
 • Låt tänderna vila mellan måltiderna
 • Var extra noggrann med de nya tänderna längst bak eftersom de är känsligare
 • Kontakta tandvården om barnet tycks ha ont i en tand, är svullen kring en tand eller om barnet har svårt för att tugga