fbpx

Ilningar i tänderna

De flesta människor upplever ilningar i tänderna vid något tillfälle. Ilningarna upplevs som en smärta eller en kyla som strålar i tanden när du äter eller dricker någonting surt, kallt eller varmt. Ilningarna kommer plötsligt och försvinner i regel snabbt igen.

Ilningar i tänderna kan bero på flera olika saker. Så här kan du förebygga ilningar i tänderna och så här kan din tandläkare hjälpa dig.

Vad beror ilningar i tänderna på?

Om det ilar i tänderna är det en signal att någonting inte är som det ska med tänderna eller tandköttet. Ilningarna kan bero på flera orsaker men i regel handlar det om att det finns någon förslitning eller öppning som gör att de känsliga nerverna i tanden kommer i kontakt med det vi äter och dricker.

Här är de vanligaste orsakerna till ilningar i tänderna:

 • Blottade tandhalsar. Om tandköttet drar sig tillbaka blottas tandhalsarna. Då kan tandnervens kanaler exponeras och orsaka ilningar. 
 • Skador på emaljen. Våra tänder är skyddade av ett lager med stark emalj. Under emaljen finns själva tandbenet (dentin). Det är ett känsligt område där små kanaler leder in till tandens pulpa och nerver. Om emaljen skadas exponeras dentinet och ilningar uppstår. Det här kan till exempel bero på frätskador på grund av obalans i munnens pH-värde. Det kan inträffa om du äter eller dricker någonting surt som juice, läsk, surt godis, citrusfrukter etc. Frätskador kan också bero på sura uppstötningar eller upprepade kräkningar. Emaljen kan även skadas av slipmedel i tandkräm, sprickor som uppstår om du råkar stöta tanden mot något m.m.
 • Tandgnissling. Emaljen kan även skadas på grund av det slitage som uppstår när tänderna nöts mot varandra. Det kan bero på naturliga orsaker som ålder och tuggning, men även på tandgnissling. Det är ett problem som oftast inträffar när vi sover, så inte alla som gnisslar tänder vet om att de gör det.
 • Kariesangrepp. Om du får hål i tanden och dentinet blottas kan det börja ila i tanden. Du kan börja känna av ilningarna redan när hålet är litet och ytligt.
 • Gamla lagningar. Om du har en gammal fyllning eller lagning som har börjat lossna eller spricka kan det ila i tanden som är lagad.
 • Pulpit. En inflammation i tandens pulpa kan ge ilningar i tanden när du tuggar.
 • Felaktig tandblekning. Det händer att de som bleker tänderna själv hemma, eller hos någon som inte har tandvårdsutbildning, får problem med ilningar i tänderna. Det beror på att medlet som används för tandblekningen fräter på emaljen och kan orsaka skador om man inte vet hur man använder det på rätt sätt.

När bör jag gå till tandläkaren?

Om dina ilningar håller i sig, påverkar ditt dagliga välmående och inte går över av sig självt behöver du kontakta tandvården för att ta reda på orsaken och få rätt behandling.

Hur behandlas ilningar i tänderna?

Eftersom ilningar i tänderna kan bero på flera olika orsaker börjar tandläkaren med att undersöka dina tänder. Tandläkaren kommer bland annat att titta på och knacka på dina tänder för att se om det finns några skador eller sprickor. Du kan även få bita i en särskild plast som hjälper tandläkaren att upptäcka om det finns sprickor i tanden. Ofta tas det röntgenbilder av tänderna som visar om det finns karies under någon fyllning eller andra skador på tänderna som är svåra att se.

När tandläkaren har hittat orsaken till dina ilande tänder får du rätt behandling för att bli av med problemet.

 • Beror ilningarna på att du har borstat tänderna på fel sätt visar tandvårdspersonalen hur du ska borsta för att undvika att skada tandköttet. Du kan även få en fluorlackning som stärker tänderna.
 • Har du känsliga tandhalsar, frätskador eller ytliga sprickor i tänderna får du en fluorlack som skyddar och stärker tänderna. Är skadan på tanden mer omfattande kan det behövas en större fyllning för att reparera skadan. Den fyllningen görs i regel av en slags plastkomposit.
 • Beror ilningarna på att du har hål i tänderna, eller på att en gammal fyllning har börjat lossna eller spricka, reparerar tandläkaren hålet eller fyllningen. Då tar tandläkaren bort den skadade delen och bakterierna och sätter dit en ny fyllning.
 • Har du ilningar på grund av att du gnisslar tänder kan du få en bettskena som skyddar dina tänder medan du sover.

Så kan du förebygga och lindra ilningar i tänderna

Om du tar väl hand om dina tänder kan du motverka att du drabbas av ilningar i tänderna. Här är några bra tips.

 • Borsta tänderna två gånger om dagen i två minuter varje gång med en fluortandkräm. Det håller tänderna fria från de bakteriebeläggningar som orsakar karies och tandköttsinflammation. Skölj inte munnen efteråt, så stannar fluoret kvar och stärker tänderna längre.
 • Använd en mjuk tandborste. Tryck inte för hårt när du borstar. Du kan dels skada tandköttet men det blir även svårare att rengöra tänderna om du trycker så hårt att borststråna böjer sig. Håll tandborsten lätt, ungefär som när du håller i en penna.
 • Du kan undvika att få frätskador på tänderna om du väntar minst en timme med att borsta tänderna efter att du har ätit eller druckit någonting surt. Syran mjukar upp tändernas yta och du kan slita på emaljen om du borstar tänderna medan de är uppmjukade. Har du återkommande problem med sura uppstötningar eller kräkningar bör du ta kontakt med din vårdcentral.
 • Det finns speciella tandkrämer mot känsliga tandhalsar. De innehåller bland annat kaliumnitrat. Det är ett ämne som bildar ett skikt som skyddar mot ilningar.
 • Gnisslar du tänder beror det ofta på stress. Hitta metoder eller behandlingar som hjälper dig att minska på stressen. Då minskar även trycket på dina tänder.
 • Gå till en professionell tandvårdsklinik om du vill bleka dina tänder. Då får du en behandling som inte skadar dina tänder. Du får dessutom ett bättre resultat som varar längre.
 • Gå på regelbundna kontroller hos tandvården. Då går det att upptäcka till exempel karies och skador på tänderna i ett tidigt skede så att det kan behandlas innan det blir ett problem.